محسن حق شناس، دانشجوی طراحی صحنه سینما و تئاتر دانشگاه تهران برای اجرای حکم تعزیری پس از دو سال به زندان اوین منتقل شد
وی در جریان اعتراضات دیماه ۹۶ توسط نیروهای اطلاعات دستگیر شده بود و بعد از سپری کردن ۱۴ روز حبس در بند ۲۰۹ اوین آزاد گردید.

 

 

photo_2019-10-15_18-31-23.jpg

همچنین فعال کارگری فرامرز شریعتی ساعت ده صبح روز ۲۲ مهر در محل کارش توسط ماموران لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. هنوز علت بازداشت این فعال کارگری مشخص و اعلام نشده است.

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah