روحانی:‌«ما به دنیا گفتیم ما از مذاکره نمی‌ترسیم و این را همه شنیدند که ما آماده هستیم حتی آماده بودیم در نیویورک اجلاس پنج به اضافه یک در سطح سران تشکیل بشود به شرط آن‌که ما اطمینان پیدا کنیم که اجلاس۵+۱ هست نه جلسه انتخاباتی برای آقای ترامپ اگر مطمئن می‌شدیم، ما این جلسه را می‌گذاشتیم. من به سران کشورهای اروپایی به صراحت گفتم هر زمان من اطمینان پیدا کنم که منافع ملت ایران در یک جمعی در یک اجلاسی در یک جلسه‌یی تأمین بشود و بار فشار از روی مردم برداشته می‌شود. اما من باید شخصاً قربانی بشوم با افتخار این قربانی را می‌پذیرم و قبول می‌کنم در آینده هم این کار را خواهم کرد». بعد از اعلام آمادگی روحانی برای قربانی شدن، ظریف گفت منهم برای قربانی شدن به صحنه آمده‌ام و کسانی که به من می‌گویند «دروغگو» فقط از آلبانی نیستند، بلکه برخی از داخل هم این زحمت را می‌کشند.

 

 

چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah