حمایت دانشجویان از تحصن سها مرتضایی در جریان اعتراضات دانشگاه تهران

درروز چهارشنبه ۲۴مهر

 

 

 

فیلمی دیگر از رژه اعتراضی دانشجویان به حضور آخوند روحانی در دانشگاه تهران با شعار» حراست دانشگاه شعبه ی اطلاعات»
چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۸

 

 

اتحاد  در میان شعار دانشجویان آگاه  دانشگاه تهران:

کارگر، دانشجو، معلم اتحاد اتحاد
تبعیض جنسیتی محکوم است محکوم است

کلاس درس خالیه، دانشجو زندانیه

 

 

 

 

رژه اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران علیه حضور آخوند روحانی در این دانشگاه با شعار :»کلاس درس خالیه، دانشجو زندانیه
از هفت تپه تا تهران، زحمتکشان در زندان چهارشنبه»
تجمع امروز دانشجویان و فعالین صنفی دانشگاه تهران در حالی برگزار شد که به گفته دانشجویان فضای امنیتی شدید بر دانشگاه حاکم بوده است. تفتیش کیف و وسایل دانشجویان هنگام ورود به دانشگاه و حضور پر تعداد نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی‌ها داخل صحن دانشگاه نمونه‌های این فضای امنیتی‌اند. چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۸

 

 

فیلمی دیگرازتجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به صدور احکام قضایی برای فعالین دانشجویی و علیه حضور روحانی در این دانشگاه
باشعار

ایستاده ایم در سنگر، دانشجو و کارگر
دانشجوی زندانی آزاد باید گردد
کارگر زندانی آزاد باید گردد
معلم زندانی آزاد باید گردد
خوابگاه دخترانه زندانه زندانه

چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸

 

 

 

 

فیلمی دیگرازتجمع دانشجویان  دانشگاه تهران در اعتراض به صدور احکام قضایی برای فعالین دانشجویی و علیه حضور روحانی در این دانشگاه
باشعار
دانشگاه پول گردان، زحمتکشان در زندان
دانشگاه پولی شد، دانشجو زندانی شد

چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸

 

 

 

پنجمین روز تحصن سها مرتضایی دانشجوی «ستاره دار» در اعتراض به محروم شدن از تحصیل همزمان با تجمع امروز دانشجویان در اعتراض به احکام صادره برای فعالان دانشجویی بازداشت‌شده
چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۸

 

EG-4bVnWoAA7sDN.jpg

 

 

روز چهارشنبه ۲۴مهر ۹۸ مطابق فراخوان قبلی و همزمان با ورود آخوند روحانی به دانشگاه تهران، جمعی از دانشجویان در مقابل مسجد دانشگاه، دست به تجمع اعتراضی زده و ضمن اعتراض به حضور آخوند روحانی در دانشگاه تهران، خواستار آزادی دانشجویان زندانی شدند.

 

 

 

 

 

 

 

تحصن و اعتراض شبانه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در پی مسمومیت ۶۰ دانشجو
در دانشگاه علم و صنعت تهران دست‌کم ۶۰ دانشجو پس از صرف غذای سلف سرویس دانشگاه مسموم وروانه بیمارستان شدند.
در پی مسمومیت ده‌ها تن از دانشجویان خوابگاه پسران دانشگاه علم‌وصنعت دیشب صحنه اعتراض و تحصن شبانه دانشجویان شد.
به گفته دبیر شورای صنفی دانشگاه علم وصنعت، دستکم ۱۵۰ دانشجوی این دانشگاه مسموم شده‌اند.
آمار مسمومی‌های دانشگاه علم و صنعت از ۷۰ نفر بیشتر است و حداقل به ۱۵۰ نفر می‌رسد.»
چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah