به گزارس خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آمریکایی که هویتشان فاش نگردیده است آمریکا در یک حمله سایبری مخفی توانایی های تبلیغاتی رژیم ایران را هدف قرار داده است. بنابه این گزارش بر اثر این حمله بخشی از سخت افزارهای رژیم ایران آسیب دیده است. گفته می شود که این حمله در پاسخ به حمله موشکی -پهپادی رژیم ایران به شرکت نفت آرامکو عربستان می باشد که آمریکا از مقابله مستقیم پرهیز نمود.

چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah