رجب طیب اردوغان که بیش از یک هفته است تجاوز و کشتار در شمال سوریه علیه کردها را شروع و صدها هزار نفر را آواره نموده است در یک سخنرانی گفته است که هیچکدام از رهبران جهان برای کشته هایشان در سوریه تسلیت نگفته است!

دیکتاتور فاشیست و منزوی که با هماهنگی با آخوندهای فاشیست و پوتین این حمله را شروع کرد این روزها بد جوری دچار انزوا و طرد از سوی جامعه جهانی وافکار عمومی شده است. وی همچنین در باره سفر معاون رئيس جمهور، وزیر خارجه و وزیر امنیت آمریکه به ترکیه برای پایان دادن به حمله گفته است من کسی جز ترامپ را نمی شناسم! اردوغان در حال رفتن به روسیه و دیدار با پوتین است. اردوغان اسم عملیات چشمه جنایت را «چشمه صلح» گذاشته است!
چهارشنبه ۲۴مهر۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah