رهبران دو کشور آلمان و فرانسه با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند ما از توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام حمایت می‌کنیم و خواهان بازگشت ایران به تمامی تعهدات خود ذیل این توافق هستیم.
ایران باید یک چارچوب مذاکرات بلندمدت جدید برای برنامه هسته‌ای خود را بپذیرد.
این چارچوب جدید باید شامل تمامی فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و برنامه موشک‌های بالستیک و هر سامانه پرتاب شونده دیگر شود.
پنجشنبه ۲۵ مهر ۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah