اعتصاب‌غذای دو زندانی سیاسی به نامهای ابراهیم خلیل صدیقی همدانی و پسرش سالار که از تاریخ ۳مهر ۹۸ در زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به ۳۸سال زندان (۱۹سال برای هر کدام) آغاز شده، هم‌چنان ادامه دارد.
قاضی ناظر زندان به نام مختاری همراه رئیس زندان، به‌منظور شکستن اعتصاب‌غذای آنها به دیدارشان رفته‌ و یکسری وعده و وعید به این دو زندانی داده‌اند. اما آنها قبول نکرده و بر خواسته خود تأکید کرده‌اند.
فشار خون این دو زندانی بر اثر ۲۰روز اعتصاب غذا پایین آمده و به‌حالت ضعف افتاده‌اند. ابراهیم خلیل و پسرش به بهداری زندان نیز نامه نوشته‌اند که ما فشار خون هم نمی‌گیریم و تا زمانیکه به حق خودمان نرسیم اعتصاب را ادامه خواهیم داد.
در پرونده این دو زندانی سیاسی، وجود نیم کیلو اکلیل و سرنگ ذکر شده و به آنها اتهام اقدام علیه امنیت و انفجار اماکن دولتی زده شده است. ابراهیم خلیل صدیق همدانی فرزند صادق و پسرش سالار صدیق همدانی و دخترش مریم در تاریخ ۴ اسفندماه ۹۷ بازداشت شده و پس از دو ماه بازجویی به زندان منتقل شده و اکنون در بند روان درمانی ۲ زندان ارومیه نگهداری می شوند.

 

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah