بنابه گزارش رسانه های فرانسه رژیم ایران علاوه بر لابی خود در فرانسه به نام فریبا عادلخوانی که یک شهروند دو تابعیتی است یک پژوهشگر فرانسوی را هم به گروگان گرفته است.
روزنامه لوموند در باره گروگان گرفتن این فرانسوی نوشته است مقامات فرانسه و دوستان و خانوادۀ رولان مارشال تاکنون از نشر خبر دستگیری وی خودداری کرده بودند و علنی شدن خبر دستگیری وی می تواند تلاش های فرانسه را برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا با مشکل روبرو سازد. وزارت امور خارجۀ فرانسه هنوز واکنشی در مورد دستگیری رولان مارشال از خود نشان نداده است. اما دولت فرانسه وضعیت حاضر را غیرقابل قبول خوانده و قصد دارد به آن پایان دهد.

 

پنجشنبه  ۲۵ مهر۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah