رادیو فرانسه:امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، دخالت نظامی ترکیه در سوریه را «جنون آمیز» خواند و گفت : اگر در نتیجۀ این مداخلۀ نظامی گروه داعش از نو زنده شود دولت ترکیه مسئول و مسبب آن خواهد بود. رئیس جمهوری فرانسه مداخلۀ نظامی ترکیه در سوریه را نتیجۀ «خطای سنگین» غرب و پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، خواند که به گفتۀ او اعتبار کشورهای غربی را زیر سئوال برده است.

جمعه ۲۶ مهر ۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah