وزارت امور خارجۀ فرانسه با تاکید بر رفتار «خودسرانۀ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران» سفر به این کشور را «دربردارندۀ خطر» دانسته و از شهروندان فرانسه «قویاً می‌خواهد برنامۀ مسافرت‌های شغلی و یا شخصی خود را به تعویق اندازند». وزارت خارجه فرانسه در بیانیه ای می گوید:«به سبب دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه از سوی سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران، سفر به این کشور در حال حاضر با خطراتی همراه است». این ارزیابی هشدار می‌دهد که این نیروها «بطور کلی [در امور مردم] بسیار دخالت می‌کنند و در این زمینه از جمله کسانی که شهروندان خارجی با آنان در تماس هستند و بویژه محافل دانشگاهی را تحت نظارت خاص قرار می‌دهند.»

جمعه ۲۶ مهر ۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah