دو تصویر یکی در بغداد و دیگری در بیروت که پیامی یکسان دارند؛ علیه فساد و دخالت های رژیم ایران در امور عراق و لبنان هستند.

همان عمق جبهه استراتژیک نظام که با حضور و حمایت مستقیم از مزدوران و دست پروردگان نان خور نظام و تبلیغات دجالگرانه تا کنون حفظ می شد اما اکنون با خیزش مردم عراق و لبنان فرو می ریزد.

برخلاف تبلیغات شونیستی و عرب ستیزانه که دخالت ها و خاصه خرجی ها و تبلیغات رژیم را به حساب حمایت از مردم این کشورها می گذارد، می بینیم که مردم سوریه و عراق و لبنان و فلسطین و … با مردم ایران دردی و رنجی و زخمی مشترک دارند که همانا نظام ولایت فقیه و دست نشاندگانش از تهران تا بغداد و لبنان هستند. پیروز باد قیام و انقلاب مردمی برای صلح و آزادی و برابری

 

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah