حمله‌ نیروهای سرکوبگرامنیتی به تجمع کارگران آذرآب اراک و ضرب و شتم کارگران

روزیکشنبه ۲۸ مهر

 

 

ماموران با یورش به کارخانه آذر آب اراک علاوه بر شکستن شیشه ها ،دوربین های مدار بسته و شیشه اتومبیل های داخل پارکینگ، اقدام به ضرب و شتم کارگران نموده و داخل کارخانه گاز اشک آور پرتاب کرده اند.

 

 

تصاویری از ضرب وشتم کارگران آذرآب اراک

 

 

 

 

مقاومت کارگران آذرآب اراک در برابر نیروهای سرکوبگر خامنه ای

بدنبال حمله و یورش سرکوبگران به کارگران آذرآب که با مقاومت کارگران مواجه شد، تعداد بسیار زیادی از کارگران زخمی و به بیمارستان ولیعصر اراک منتقل شده‌اند.
نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای به بیمارستان ولیعصر، محل مداوای کارگران مجروح نیز یورش برده و قصد دستگیری کارگرانی که در حال مداوا بودند را داشتند وبسیاری از کارگران مجبور شده‌اند با تن و بدن زخمی بیمارستان را ترک کنند

روزیکشنبه ۲۸ مهر ۹۸

 

 

 

 

 

در جریان تجمع اعتراضی کارگران شرکت آذر آب اراک ماموران وحشی وسرکوبگریگان ویژه انتظامی اقدام به استفاده از سنگ و گاز اشک آور کردند و برخی کارگران معترض را مورد ضرب و‌شتم‌قرار دادند
روز یکشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸

 

 

تجمع اعتراضی کارگران آذرآب

اعتراضات کارگران کارخانه آذر آب اراک و روشن کردن آتش در داخل کارخانه جهت کم کردن تاثیر گاز اشک آور توسط کارگران

یکشنبه ۲۸ مهر۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah