دادستان اراک با تأیید خبر بازداشت کارگران آذرآب در گفتگو با رسانه ها اعلام کرد: در جریان اعتراضات کارگری روز گذشته کارگران آذرآب که به درگیری بین نیروهای پلیس و کارگران منجر شد، بیست ویک نفر از کارگران بازداشت شدند.
دادستان اراک در هراس از گسترش اعتراضات کارگری، با وقاحت، حضور کارگران در تجمع که خواهان تعیین تکلیف وضعیت سهامداری شرکت و دریافت معوقات مزدیشان شده بودند را «اخلال در نظم عمومی» خوانده و گفته است کارگران باید از مسیر قانونی پیگیر مطالباتشان باشند.

 

سه شنبه ۳۰ مهر ۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah