عکس سمت راست حیدرقربانی و سمت چپ محمود قربانی

 

به گزارش هەنگاو، طی روزهای گذشتە دادگاه کیفری شهر سنندج، دو هموطن اهل کامیاران را با بە نام های ”حیدر قربانی“ و “محمود قربانی” بە ترتیب بە تحمل ١٢٠ و ٣٠ سال حبس محکوم نمودە است.
حکم صادرە در زندان مرکزی سنندج رسما بە این دو زندانی سیاسی ابلاغ شدە است. این حکم بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران و شرکت در قتل چند تن از اعضای سپاه پاسداران صادر شدە است.
حیدر قربانی مهرماه سال ١٣٩٥ بە همراه برادرزنش با هویت ”محمود صادقی“کە اهل روستای ”بزوش“ کامیاران می باشند بازداشت و در زندان مرکزی سنندج محبوس می باشند.
رژیم دو سال پیش در شبکە انگلیسی زبان خود (پرس تی وی)، فیلمی از اعترافات حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد را منتشر نمود.
بە گفتە نزدیکان قربانی، وی تحت شکنجەهای غیرانسانی ناچار شدەاست کە در این فیلم، مسئولیت کشتن چندین تن از اعضای سپاه پاسداران و بسیج را به عهدە بگیرد.
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah