به گفته مسئولان فیسبوک «چهار شبکه مجزا شامل حساب‌های کاربری، صفحه و گروه» به دلیل «رفتارهای غیرقانونی» آنها در فیسبوک و اینستاگرام حذف شده‌اند. براساس گزارش خبرگزاری‌ها، در مجموع ۱۳۵ حساب کاربری، ۲۶ صفحه و ۴ گروه در فیسبوک و ۲۱ حساب کاربری در اینستاگرام به دلیل انتشار اطلاعات نادرست یا تفرقه‌انگیز مسدود شده‌اند.

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah