بنابه گزارش رسانه های حکومتی طبق ابلاغیه روزهای اخیر یک نهاد دولتی به مدیران زیرمجموعه خود در ستاد و ادارات استانی، تاکید شده حسب ابلاغیه های صورت گرفته از سوی نهادهای مهم کشوری در حوزه عفاف و حجاب و آغاز بازرسی از نحوه تحقق دستورات صادر شده در این خصوص، مخاطبان این دستور توجه داشته باشند مواردی چون تفکیک اتاق کار مردان و زنان در ادارات و استفاده نکردن از منشی خانم برای آقایان و بالعکس آن، از جمله موارد مهمی است که باید کاملا رعایت شود. این نشان میده که سران و کارگزاران نظام به قدری فاسد هستند و گندشان بالا آمده که مجبور شدن دستور دهند منشی زن نداشته باشند.
سه شنبه ۳۰ مهر ۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah