براساس خبر رسیده، بامداد روز چهارشنبه اول آبان۹۸ ساعت چهار صبح، پلیس اطلاعات وامنیت شوش به منزل عماد کثیر، کارگر نیشکر هفت تپه هجوم برده و ایشان را همراه با وسایل شخصی از جمله گوشی موبایل ، بازداشت شده وبه پلیس امنیت شوش انتقال داده شده است.
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah