به رغم باران در بعضی مناطق، تظاهرات گسترده تر از روزهای قبل در بیروت، طرابلس و در مناطق جنوبی شکل گرفته است. مردم درشعارهای خود خواهان استعفای میشل عون شده اند.
در نبطیه و مناطق جنوبی تحت کنترل حزب الله، عناصر لباس شخصی به صفوف تظاهر کنندگان یورش برده و با گرفتن تلفنهای موبایل مانع از فیلمبرداری از تظاهرات می شوند.

چهارشنبه اول آبان ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah