به گزارش کولبر نیوزروز چهارشنبه اول آبان ماه ۱۳۹۸ نیروهای جنایتکارسپاه شهرستان جوانرود به روی ماشین یک کاسبکار این شهر با نام نامدارصالح‌زاده به ظن حمل کالای قاچاق آتش گشودند که در نتیجه آن این جوان کشته شد.
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah