روز چهارشنبه اول آبان ۹۸ کنفرانسی در پارلمان اروپا متشکل از نمایندگان پارلمان از احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی، به ریاست خانم آنا فوتیگا وزیر خارجه سابق لهستان با حضور رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی، در مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ برگزار شد.
خانم رجوی از سوی گروهی از نمایندگان از گروه‌های مختلف سیاسی در پارلمان اروپا مورد استقبال قرار گرفت.وی ضمن معرفی کتاب جدید فهرست اسامی و مشخصات بیش از ۵۰۰۰تن از سی هزار زندانی سیاسی قتل‌عام شده در سال ۶۷ گفت:

«قبل از هر چیز می‌خواهم انتشار یک سند خارق‌العاده را با نمایندگان مردم اروپا در میان بگذارم:‌

کتاب فهرست نامهای بیش از پنج هزار تن از زندانیان قتل‌عام شده توسط آخوندهاست. اگر بخواهم ایران امروز را ۴۰سال بعد از حاکمیت فاشیسم مذهبی در یک جمله معرفی کنم می‌گویم: ایران سرزمین قتل‌عام شده ایست که در آن علاوه بر زندانیان سیاسی منابع طبیعی و فرهنگ و محیط‌زیست همه و همه قتل‌عام شده‌اند.

این کتاب تنها نامهای اعدام‌شدگان نیست؛ بلکه یک گواهی تاریخی است در بارهٔ به‌گروگان گرفته شدن ایران توسط فاشیسم دینی.

این کتاب شرح حال ملتی است است که در میهنش تحت سرکوب ضدبشری آخوندهاست. و در خارج آن حقوق‌بشر و آزادی و مقاومتش نادیده گرفته شده است».

«اسامی ۳۵هیأت مرگ شامل ۸۶دژخیم در این کتاب آمده است. ۶۳درصد این افراد از مقام‌های رژیم‌اند و هم‌اکنون رئیس قوه قضاییه‌، وزیر دادگستری، نایب‌رئیس مجلس، شماری از بالاترین مقامات قضایی‌ رژیم از اعضای هیأت‌های مرگ هستند».

 

 

image.mojahedin.org

 

شسیبشیشسی.jpg

 

 

---11شسیبشیش.jpg
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah