یک عضو مجلس رژیم از ساری اعتراف کرد:‌ با اجرای طرح انتقال آب خزر، به سمنان حدود ۴هزار درخت ممنوع القطع، ۲۶هزار اصله درخت جنگلی هیرکانی، بیش از ۵۰هزار پایه درختی جنگلی و چندین میلیون تن خاک مرغوب جنگلی نابود شده و فاجعه‌یی زیست محیطی رخ می‌دهد.
جنگلهای هیرکانی در شمال ایران از ارزشمندترین جنگل‌های جهان به‌شمار می‌آید و از آن به‌عنوان موزه طبیعی یاد می‌شود. این جنگلها از تیرماه سال جاری در فهرست جهانی یونسکو به‌عنوان میراثی جهانی ثبت شده است.
از دهه هفتاد ساخت آزاد راه شمال توسط بنیاد ضد مستضعفان خسارات جبرانن ناپذیری به محیط‌زیست و جنگلهای چالوس وارد کرد و بسیاری از مناطق جنگلی خشک شدند. پس از ۲۸سال آزاد راه شمال هم‌چنان در حال ساخت است و به پایان نرسیده و خسارات آن به محیط‌زیست نیز ادامه دارد.

چهارشنبه اول آبان ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah