فارن پالسی
نویسنده: حنین قدار Hannin Ghaddar

در عرض کمتر از یکماه، تظاهراتها علیه فساد و عدم اصلاحات اقتصادی در عراق و لبنان فوران کرد.
در هر دو کشور تظاهرات بی‌سابقه،که شهرها و محله‌های شیعه نشین را به لرزه در آورد، نشان داده که شیوه‌ ایران در اعمال نفوذ در منطقه شکست‌خورده است
برای گروه‌های شیعه در عراق و لبنان، تهران و گروه‌های نیابتی آن نتوانستند پیروزیهای سیاسی و نظامی را به یک دیدگاه اجتماعی اقتصادی تبدیل کنند
در حالی که هر فرصتی را تا به آخر برای تنیدن خود به مؤسسات دولتی منطقه مصرف کرده، رژیم ایران قادر به این درک نبود که قدرت نیاز به نگرش برای روزهای بعد دارد. هم‌چنان که رویدادها در منطقه رقم می‌خورند، رژیم ایران از کنترل آن ناتوان است. عراق و لبنان نمونه خوبی هستند.

آبان ۹۸

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah