شامگاه جمعه سوم آبان ۹۸ وسام العلیاوی رئیس‌ دفتر عصائب الحق در استان ناصربه به همراه برادرش «عصام العلیاوی»، در یک حمله مسلحانه از سوی افرادی که صورت خود را پوشانده بودند کشته شدند و به سزای جنایت،خیانت و مزدوریشان رسیدند.

 

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah