وی در تاریخ هشت مهرماه برای نخستین بار به مرخصی چند روزه اعزام شده بود. اعزام سعید شیرزاد به مرخصی، دو هفته پس از درگذشت مادرش صورت گرفته و این زندانی طی این مدت به دلیل کارشکنی دژخیمان زندان مراسم خاکسپاری مادر و همراهی با خانواده اش را از دست داده بود. روز یکشنبه پنج آبان ماه سعید شیرزاد در شهرستان پرند بازداشت و به بازداشتگاه نیروی انتظامی رباط کریم منتقل گردید.

 

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah