به گزارش العربیه الحدث مردم لبنان روز یکشنبه ۵ آبان ۹۸ یازدهمین روز تظاهرات ضدحکومتی خود را مبنی بر استعفای دولت به‌طور کامل، ادامه دادند. بنا‌ به این گزارش مردم بیروت روز یکشنبه با تشکیل زنجیرهای انسانی در همه اتوبانها، همبستگی و وحدت خود را نشان دادند.
العربیه الحدث افزود: تظاهرات در مناطق دیگر از جمله بینت جبیل، بعلبک و نبطیه در جنوب، طرابلس و صیدا با شعارهایی در مخالفت با فرقه‌گرایی به شکل گسترده ادامه داشت. در بیروت سرود ملی لبنان را به‌طور جمعی خواندند و شعار می‌دادند « از عراق تا بیروت، انقلاب یکی است و هرگز نمی‌میرد».
تظاهر کنندگان روز دوشنبه اعتصاب عمومی اعلام کرده‌اند.

 

 

 

photo_2019-10-28_11-46-19.jpg

مردم لبنان با زنجیره انسانی به طول ۱۷۰ کیلومتر و بستن را‌ه‌ها با خودروهایشان همه راهها و معابر را مسدود کردند
قیام کنندگان لبنانی امروز دوشنبه ششم آبان ۹۸ در یازدهمین روز قیام خود با قرار دادن خودروها در معابر و تحصن در اتوبان‌ها، همه راهها را مسدود کردند.
تلاش نیروهای انتظامی و ارتش برای گشودن راه‌بندان در روزهای اخیر با مقاومت مردم روبرو شد. روز یکشنبه بیش از ۱۰۰ هزار نفر زنجیره انسانی به طول ۱۷۰ کیلومتر تشکیل دادند.

 

 

 

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah