نیویورک تایمز در گزارشی از استمرار قیام در عراق نوشت: در بغداد شنبه شب، نیروهای امنیتی نقابدار و سیاهپوش ساعتها به‌صورت رگباری از گاز فلفل، گاز اشک‌آور و بمبهای صوتی به‌سمت جمعیت تظاهر کنندهٔ در میدان مرکزی بغداد شلیک کردند…

کمیسیون عالی حقوق‌بشر عراق گفت که تعداد کل کشته‌شدگان در ۲روز گذشته حدود ۶۰نفر می‌باشد…
خشم تظاهر کنندگان به‌طور فزاینده‌یی رو به احزاب سیاسی مرتبط با ایران و میلیشیاهای آنها بوده است.
دفاتر برخی از این احزاب سیاسی و میلیشیاها در جنوب عراق که شیعه هستند به آتش کشیده شد که منجر به اعمال محدودیت‌های جدید روی تحرک در روز شنبه توسط دولت گردید.
در میدان تحریر، بسیاری از تظاهر کنندگان، نیروهای امنیتی که بسوی آنها شلیک می‌کردند را ایرانی یا از احزاب سیاسی وابسته به رژیم ایران توصیف کردند. تظاهر کنندگان شعار می‌دادند، “ایران برو بیرون، برو بیرون.”
جنین هنیس-پلاسچائرت، نمایندهٔ ویژهٔ ملل ‌متحد در عراق، گفت که وضعیت فعلی کشور اضطراری است. وی در بیانیه خود گفت: “موجودیت‌های مسلح تظاهرات‌های صلح‌آمیز را  تخریب می‌کنند، اعتبار و توان دولت برای عمل کردن را تضعیف می‌کنند و نمی‌توان آنها را تحمل کرد”…
نیویورک تایمز نوشت: در حالی‌که به‌نظر می‌رسید تظاهر کنندگان با برپا کردن چادر و مجهز کردن خود به ماسک و عینک‌های شنا برای حفاظت در مقابل گاز اشک‌آور آمادهٔ ماندن برای مدت طولانی در مرکز بغداد هستند، وضعیت اضطراری در روز شنبه حادتر شد.
بنا‌ به گفتهٔ مقامات امنیتی در استان عماره، کسانی‌که فرماندهٔ یکی از میلیشیاها را با گلوله زده بودند او را تا بیمارستان دنبال کردند تا کار را تمام کنند.
در استان دیوانیه، برخی از تظاهر کنندگان به ساختمان ۳طبقهٔ مقر فرماندهی نیروهای بدر، که یکی از میلیشیاهای تعلیم دیده رژیم ایران است حمله کرده و آنرا به آتش کشیدند.

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah