اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی روز ۲۷ مهر ۹۸ به همراه خانواده خود با پرواز اختصاصی به سفر غیر رسمی به عراق سفر کرده است.
بر اساس اطلاعات سایت «فلایت رادار» ایرباس۳۲۱ متعلق به آشیانه جمهوری اسلامی با کال ساین مخصوص رئیس مجلس در همان روز سفر آقای جهانگیری به عراق رفته و مجددا به تهران بازگشته است.
در حالیکه بسیاری از مردم در مرزها با مشکلات عدیده برای رفتن و بازگشتن به سفر اربعین روبرو بودند، خانواده جهانگیری با پرواز اختصاصی که ویژه سفرهای رسمی مقامات کشور است، به نجف رفتند و بازگشتند
اما این تمام ماجرا نبوده است همسران برخی وزرا، معاونان رئیس جمهور، اعضای دفتر جهانگیری و مشاوران وی نیز در این سفر حضور داشته‌اند و جهانگیری را تنها نگذاشته‌اند.
طبق پروتکل‌های موجود، پرواز اختصاصی صرفاً به سفرهای رسمی مقامات تعلّق می‌گیرد نه سفرهای سیاحتی.

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah