خامنه‌ای: بزرگترین لطمه‌ای که دشمنان می‌توانند به یک کشوری بزنند این است که امنیت آن کشور را سلب کنند کاری که امروز شما می‌بینید در بعضی از کشورهای منطقه ما دشمنان شروع کردند دارند انجام می‌دهند امنیت رو از مردم آن کشور می‌گیرند عامل این خباثتها هم شناخته شده هستند.
این بدترین دشمنی و خطرناکترین کینه ورزی علیه یک ملت است من همین جا از فرصت استفاده کنم به دلسوزان این کشورها مثل عراق مثل لبنان که در گیر مشکلات هستند از همینجا بگویم اولویتشان علاج ناامنی است مردمشان هم باید بدانند که مطالباتی دارند مطالبات به‌حق هم هست اما این مطالبات فقط در چارچوب ساختارهای قانونی! قابل تأمین است. دشمن می‌خواهد ساختارهای قانونی رو بهم بریزه وقتی در یک کشوری ساختارهای قانونی وجود نداشت خلأ به‌وجود آمد هیچ کار نمیشه کرد هیچ اقدام مثبتی نمی‌شود کرد برای کشور عزیز ما هم از این فکرها کرده بودند خوشبختانه ملت به موقع به میدان آمد و هوشیار بود و نیروهای مسلح هم حضور داشتند و خنثی شد.

 

چهارشنبه هشتم آبان ۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah