دولت ایتالیا پروازهای شرکت ماهان ایر را ممنوع اعلام کرد. توقف پروازهای ماهان ایر به ایتالیا در جریان سفر اخیر وزیرخارجه آمریکا مورد گفتگو قرار گرفته بود.

جمعه ۱۰آبان ۹۸

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah