روز دوشنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۸، شلیک نیروهای مرزبانی منطقه ته‌ته از توابع شهرستان مریوان به سوی جمعی از کولبران در این منطقه به زخمی شدن سه کولبر منجر شد.
هویت سه کولبر زخمی‌شده “عثمان ترخان‌آباد”، “درویش صاحبی” و “یادگار مریوانی” احراز شده است.
این کولبران بدون اخطار قبلی از فاصله نزدیک مورد شلیک قرار گرفته اند.
همچنین “پیمان یوسفی” کولبر اهل سردشت که در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۳۹۸، در پی تیراندازی نیروهای سرکوبگر سپاه در شهرستان سردشت بر روی گروهی از کولبران، مجروح شده بود روز جمعه ۱۰ آبان ماه در اثر شدت جراحات در بیمارستانی در شهر ارومیه جان خود را از دست داد.
در محدوده زمانی سال ۲۰۱۸ در غرب و شمال غربی کشور به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن،بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر رژیم ۴۸ کولبر کشته و ۱۰۴ تن زخمی شدند.
۱۱ آبان ۱۳۹٨

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah