امروز دوشنبه ۱۳ آبان ۹۸ در جاده کوار به شیراز یک وانت پراید از بندر دو لباسشویی را به عنوان ته لنجی بار زده بود که برای انتقال آنها به شیراز برای هر لباسشویی ۱۰۰ هزار تومان میدهند. وقتی راننده می خواهد از کوار بگذرد، بنز نیروی انتظامی پراید را تعقیب می کند و با شلیک گلوله سر راننده را هدف قرار داده و راننده کشته می شود و ماشین چپ می کند.
عکس راننده پراید در پست قبلی
باور کنید آنها این جوان را برای مصادره و فروش بارش کشته اند.

 

 

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah