جمعی از فعالین مدنی و سیاسی، زندانیان سیاسی و خانواده زندانیان با انتشار نامه ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت جسمی آرش صادقی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج، خواهان رسیدگی فوری به وضعیت درمانی وی شدند.

در این نامه آمده است:
“با گذشت یک سال از عمل جراحی آرش و با گذشت بیش از دو سال از شروع بیماری، همچنان با اعزام وی به مراکز تخصصی درمان مخالفت می شود و او را از درمان که از حقوق اولیه زندانیان است محروم کرده اند.
بی توجهی به مسئله درمان باعث شده میزان عفونت در بدن آرش افزایش یافته و دست راست او از کتف تا نوک انگشتان متورم، بی حس و بی حرکت شده است.
وی در یکسال گذشته به صورت مداوم از آنتی بیوتیک خوراکی استفاده می کند. اما این نوع مداوا به خاطر میزان زیاد عفونت و مزمن شدن بیماری کافی نبوده و روز به روز برگسترش بیماری و وخامت حال او افزوده شده و پروسه درمان و بازگشت سلامت را به غیر ممکن تبدیل کرده است.
چهارشنبه ۱۵آبان ۹۸

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah