روز چهارشنبه ۱۵ آبان ۹۸، سازمان عفو بین الملل طی بیانیه‌ای از جامعه جهانی به خصوص شورای حقوق بشر سازمان ملل که نشست آتی آن در آستانه برگزاری است (۸ نوامبر ۲۰۱۹) خواست تا وخیم شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کنند.
همچنین فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات سازمان عفو بین الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: از میزان اعدام‌های هولناک، تا آزار و اذیت مستمر مدافعان حقوق بشر، تبعیض گسترده علیه زنان و اقلیت ها، و جنایات ادامه دار علیه بشریت، لیست نقض وحشتناک ثبت شده در ایران، وخامت شدیدی در وضعیت حقوق بشر را نشان می‌دهد.
وی در ادامه اظهار داشت: جلسه بررسی حقوق بشر در سازمان ملل متحد فرصتی تعیین کننده برای جامعه جهانی ارائه میدهد تا پیام قاطع و روشنی برای مقامات ایران ارسال کنند که عدم رعایت تکان دهنده حقوق بشر در ایران تحمل نخواهد شد
فیلیپ لوتر از مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی خواست تا در جهت بهبود این وضع اسفبار تلاش کنند.
وی گفت: “این تلاش به معنی آزاد کردن زندانیان عقیدتی، پایان دادن به آزار و تعقیب کیفری مدافعان حقوق بشر و ..

تضمین حق برخورداری از محاکمه عادلانه برای متهمان و خاتمه دادن به بهره برداری زننده از حکم اعدام، از طریق تعلیق فوری صدور این احکام در راستای فسخ کامل آن در آینده است.
این تلاش به علاوه به معنی افشای فوری حقایق مربوط به سرنوشت قربانیان کشتارها در سال ۱۳۶۷، متوقف کردن روند تخریب گورهای جمعی که حاوی اجساد قربانیان کشتارها بوده و محاکمه افرادی است که مظنون به دست داشتن در این جنایات علیه بشریت هستند”.
یادآوری اینکه: شورای حقوق بشر ملل متحد در سال ۲۰۰۶ به عنوان جایگزین کمیسیون حقوق بشر ملل متحد تاسیس شد. وظیفه اصلی این شورا، هماهنگی فعالیت های حقوق بشری سازمان ملل متحد و تقویت همکاری های بین المللی در زمینه مسائل حقوق بشری است.
ضمنا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در روز دوشنبه ۲۰ اسفند ۹۷ برابر با ۱۱ مارس ۲۰۱۹ کارنامه حقوق بشری ایران در یک سال گذشته را مورد بررسی قرار داد. سپس نمایندگان دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی نظر خود را درباره وضعیت حقوق بشر و ایران ارائه دادند.

 

 
پنجشنبه ۱۶آبان ۹۸

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah