علی شفیعی شاد رئیس ستاد نماز جمعه قزوین: یکی از دغدغه‌های اصلی ما، حضور دانش آموزان در نماز جمعه بود.
در حکومتی که بجای ارتقا سطح آموزشی، بالا بردن کیفیت تحصیلی و امکانات رفاهی دغدغه اصلی حضور دانش آموزان در نماز جمعه باشد نباید انتظار پیشرفت و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان به عنوان نسل آینده ایران باشیم. باید چنین نظامی را سرنگون و همراه با امام جمعه ها و پاسداران و لباس شخصی هاو بسیجی هایش به زباله دان تاریخ ریخت.
پنجشنبه ۱۶آبان ۹۸

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah