سازمان عفو بین الملل در مورد قتل تظاهرکنندگان با نارنجکهای دودزا و اشک‌آور،تحقیقات بیشتری انجام داده است.
علاوه بر نارنجک های اسلوبودا obaĉak M99 صربستانی که از قبل مشخص شده اند ، بخش قابل توجهی از پرتابه های کشنده در واقع نارنجک های گاز اشک آور M651 و نارنجک های دود M713 هستند که توسط سازمان صنایع دفاعی (DIO) رژيم ایران ساخته شده اند.

جمعه ۱۷آبان ۹۸

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah