برای اولین بار، رژیم ایران در قلمروهای عربی خود در منطقه مورد اعتراض قرار گرفته است. رژیم ایران امروز در همه مناطقی از جهان عرب که در آن نفوذی تعیین‌کننده دارد، در عراق، در لبنان و هم‌چنین در سوریه بر جایگاه متهم نشسته است. حکومت مذهبی ایران که به‌خاطر تحریم‌های آمریکا در داخل به‌شدت تضعیف شده، در خارج نیز، خصوصاً در سرزمین‌هایی عربی تحت نفوذش، به‌خاطر دخالتهایش مورد اعتراض قرار گرفته و به چالش کشیده شده است.
تجمع های اعتراضی و مردمی در عراق شعار «ایران اخراج» شنیده می‌شود. شمار لبنانی‌هایی که از دو هفته پیش در لبنان شعارهای مشابه علیه رژیم ایران در تظاهرت و تجمع ها سر می‌دهند، کمتر از عراق نیست.
رژیم تهران از این موضوع خشنود بوده که یک قدرت بزرگ منطقه‌ای است که قلمرو قدرتش از خلیج‌فارس تا دریای مدیترانه کشیده شده است. با اتکا به نیروهای تحت نفوذش محور تهران- بغداد-دمشق و بیروت را ایجاد کرده بود.
دلایلی که به این رژیم کمک کرد تا استراتژی منطقه‌ای خود را پیش ببرد دیگر وجود ندارد.
شنبه ۱۸ آبان ۹۸

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah