خانم شارون بارو رئیس محترم کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری

احتراماً به عرض می رساند هم اکنون جعفر عظیم زاده رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران برای تحمل حکم شش سال حبس در زندان اوین به سر میبرد،
پروین محمدی نائب رئیس هیأت مدیره اتحادیه برای تحمل حکم یکسال حبس قطعی، در آستانه دستگیری است.
خلیل کریمی از اعضای هیأت مدیره در زندان شهر سنندج محبوس است.
ناهید خداجو دیگر عضو هیأت مدیره به شش سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و ممنوعیت عضویت در تشکل های اجتماعی محکوم گردیده است.
شاپور احسانی راد عضو دیگر هیأت مدیره به شش سال حبس و دو سال تبعید به منطقه ای دورافتاده محکوم شده است.
اعظم خضری جوادی ( نسرین جوادی) از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران به ۷ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و ممنوعیت عضویت در تشکل های اجتماعی محکوم شده است…
تعرض نیروهای امنیتی و نهاد قضایی به اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران از همان بدو تأسیس در سال ۲۰۰۶ بطور مستمر در جریان بوده است و تعداد زیادی از اعضای این تشکل کارگری

دستگیر و محاکمه شده اند.
دامنه تعرض و سرکوب کارگران در ایران تنها به اتحادیه آزاد کارگران ایران منتهی نشده و بسیار فراتر از آن به تمامی تشکل های کارگری و کارگران در مراکز مختلف تولیدی و حامیان کارگران نیز گسترش یافته است…
در روز اول ماه مه نیروهای امنیتی با یورش به تجمع کارگران در مقابل مجلس بیش از پنجاه نفر از کارگران، بازنشستگان و دانشجویان را دستگیر کرد…
تعداد زیادی از کارگران و حامیان کارگران که در روز جهانی کارگر دستگیر شده بودند با احکام سنگین قضایی روبرو هستند؛ از جمله میتوان به حکم یازده سال و شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق برای عاطفه رنگریز، ده سال و شش ماه زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق برای مرضیه امیری، پنج سال زندان برای حسن سعیدی، دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و دو سال تبعید برای رسول طالب مقدم، یکسال زندان برای علیرضا ثقفی، یکسال زندان برای هاله صفرزاده و احکام سنگین زندان برای تعداد زیادی از این دستگیرشدگان اشاره کرد. ندا ناجی یکی دیگر از این دستگیرشدگان است که پس از گذشت شش ماه هنوز بدون هیچگونه محاکمه ای در بازداشت ظالمانه به سر میبرد…
همچنین از شما درخواست داریم که این موارد مطروحه و سایر گزارشات ما در مکاتبات قبلی را تحت عنوان شکایتی علیه حکومت ایران به مثابه نقض آشکار حقوق انسانی کارگران در سازمان جهانی کار ثبت نمائید.
اتحادیه آزاد کارگران ایران یک سازمان کارگری ایرانی است که اعضای آن از کارگران قرارداد موقت و دائمی از تمامی بخش‌های تولیدی و خدماتی و صنعتی و کارگران اخراجی و بی‌کار هستند؛ در آذر ماه ۸۵ هیئت مؤسس اتحادیه با صدور بیانیه‌ای تشکیل این اتحادیه را اعلام نمود.
اتحادیه در دومین جلسه مجمع عمومی خود در ۳۰ فروردین ۸۷ در سنندج با اعمال اصلاحاتی در اساسنامه به اتحادیه آزاد کارگران ایران تغییر نام داد.

 
شنبه ۱۸ آبان ۹۸

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah