حسن روحانی رئیس جمهور شیاد و دروغگوی نظام در سخنرانی اش در رفسنجان امروز دوشنبه ۲۰ آبان ۹۸ در رابطه با دفاع از برجام و حفظ آن گفت: «عده‌ای به ما گفتند شما هم بلافاصله از این توافق خارج شوید، یک عده دیگر به ما میگفتند در هر شرایطی باید در این توافق بمانید؛ اما یک عده‌ای می‌گفتند ما یک راه بینابین باید انتخاب کنیم.با ادامه برجام، سال آینده به هدف بسیار بزرگ سیاسی، امنیتی و دفاعی دست پیدا می‌کنیم و آن اینکه سالهاست خرید سلاح از طرف ایران طبق قطعنامه سازمان ملل ممنوع است یعنی نمی‌توانیم از یک کشوری اسلحه بخریم. خرید اسلحه از ایران هم ممنوع است و نمی‌توانیم سلاح بفروشیم. امروز می‌توانیم از این توافق خارج شویم اما دیگر آن ثمری که سال دیگر پیش روی ما است نخواهد بود، از الان می‌توانیم بیرون برویم، اما قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران برمی‌گردد و ما باید فکر کنیم ببینیم منافع کشور در کجاست.راه درست این بود که ما انتخاب کردیم.»
دوشنبه ۲۰ آبان ۹۸

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah