بامداد امروزدوشنبه  ٢٠ آبان ۹۸ ماموران امنیتی بدون حضور خانواده و مردم پیکر شاعر اهوازى حسن حيدرى را دفن كردند.
به گفته فعالان اهوازی تنها شمارى از بستگان همراه نيروهاى امنيتى در محل دفن بوده اند.
تردیدی نیست قتل این شاعر جوان و مردمی از سوی همین جنایتکاران بوده که اینگونه در وحشت از واکنش مردم پیکر وی را دور از چشم مردم دفن نمودند.
مردم و جوانان خوزستان باید علیه این جنایت بپا خیزند.

 

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah