به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، مرتضی نظری سدهی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.
علی شریف‌زاده، وکیل مدافع مرتضی نظری سدهی و همسرش زهرا زارع سراجی طی یادداشتی که روز گذشته دوشنبه ۲۰ آبان در صفحه خود منتشر کرده می‌نویسد:
«مرتضی نظری سدهی، در زندان اوین بواسطه نقض حقوق همسرش در زندان زنان قرچک ، اعتصاب غذا کرد . رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان زنان قرچک ، دسترسی به تلفن و انتقال همسرش به زندان اوین ازجمله خواسته های او میباشد .اعتصاب غذای این زندانی در اعتراض به عدم انتقال همسرش، زهرا زارع سراجی، به زندان اوین و نگهداری وی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان قرچک ورامین و عدم دسترسی به تلفن ، صورت گرفته است.موکلم زهرا زارع سراجی، در تاریخ ۶ مهرماه ۹۸ در پی حضور در شعبه اجرای احکام شهرستان بهارستان بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.»

سه شنبه ۲۱آبان ۹۸

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah