بنا به گزارش فعالان حقوق بشر از اهواز روزدوشنبه ۲۰آبان و سه شنبه ۲۱ آبان ۹۸دهها نفر از شاعران و فعالان فرهنگى شركت كننده در مراسم خاکسپاری شاعر اهوازی حسن حیدری توسط نيروهاى سرکوبگر امنيتى بازداشت شدند، منابع حقوق بشر مى گويند تعداد بازداشت شدگان بيش از صد نفر هستند، اين بازداشت ها در مناطقى مانند درويشيه ، شكاره دو وشكاره سه وهمچنين قلعه كنعان و كوى علوى صورت گرفته است.
هويت بعضى از بازداشت شدگا ن
‏١-ابراهیم حیدری فرزند خنجر سی سال
‏٢-یوسف حیدری فرزند خنجر بیست وپنج سال
‏٣-قاسم حیدری (عموی شاعر حسن حيدرى) پنجاه وچهار ساله
‏٤-حسن سوارى سی ونه سال (همسایه منزل حسن)
٥- شاعر رضا امیری⁩
٦-رحیم امیری⁩ پدر شاهر رضا اميرى
٧-محمدامیری⁩ برادر شاعر رضا اميرى
٨-منصور امیری⁩ عموى شاعر رضا اميرى
٩-حاج کریم ناصری⁩ همراه فرزندانش
١٠- محمد ناصری⁩
١١-خلیل ناصری⁩
١٢-علی ناصری⁩
١٣-ناصر سوارى
١٤-رضا بالدى
١٥-سيد عبدالله غرابى

١٦-شاعر على مجدم

١٧-طارق ناصرى فرزند فيصل
١٨-هانى جابرى
١٩- اياد جابرى
٢٠- على جابرى
٢١- دانيال باوی مجدم

 

 

 

 

photo_2019-11-12_21-12-50.jpg

نگرانی فعالان اهوازی ازوضعیت سلامتی یکی از ریش سفیدان ومشایخ عرب اهوازی بازداشت شده امروز ۲۱ آبان ۱۳۹۸
شیخ حاج کریم ناصری ،۶۷ ساله ،ساکن منطقه کوت عبدالله درویشه همراه باسه فرزندش به نامهای محمد،خلیل وعلی ناصری بدلیل شرکت در مراسم عزاداری حسن حیدری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند .شیخ کریم ناصری از بیماری فشار خون وبیماری کبد وریه رنج می برد و وضعیت سلامتی او نگران کننده است.

 

 

photo_2019-11-12_18-22-11.jpg

همچنین امروز سه شنبه زندانيان سياسى عرب در زندان شيبان بعد از شنيدن خبر فوت همبند و دوستشان حسن حیدری  تجمع كرده و خواستار برپايى مراسم عزاء كرده بودند كه ماموران زندان با آنها برخورد و درگير مى شوند.
در اثر اين درگيرى چندين نفر از دو طرف مجروح شدند و بعضى از زندانيان به قرنطينه منتقل شدند..