افشین بایمانی زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد از روز یکشنبه ۹۸/۸/۱۹ در اعتراض به کارشکنی نماینده دادستانی(امین وزیری) و بازپرس شعبه ۳ دادسرای مقدس(شاه محمدی) به اعتصاب غذای نامحدود تا تعیین تکلیف وضعیت خویش روی آورده است.لازم بذکر است که نامبرده در حدود ۲۰ سال است که در زندان است و هم اکنون وزیری و شاه محمدی با نبش قبر پرونده ۲۰ سال پیش اقدام به شاکی سازی و پرونده سازی نموده و به این بهانه امکان مرخصی چند روزه ایشان برای دیدار با مادر مریض و سالخورده و همچنین فرزندانش را در شهرستان از او سلب کرده اند.

 

 

چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah