دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا «وضعیت اضطراری ملی» درباره رژیم ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این وضعیت در دوره ریاست جمهوری جیمی کارتر در پی اشغال سفارت آمریکا از سوی رژیم در سال ۱۳۵۸ برابر با ۱۹۷۹میلادی صادر شد و همچنان ادامه دارد.

 
چهارشنبه ۲۲آبان ۹۸

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah