پسر زنده یاد کاووس سیدامامی فاش کرد که علی رضوانی که در پوشش خبرنگار برای صداوسیما، برنامه‌های امنیتی مانند ۲۰:۳۰ اجرا می‌کند، در واقع بازجوی اطلاعات سپاه است.
به گفته رامین سیدامامی، رضوانی در خانه آنها از مادرش بازجویی کرده است
«به طوری که حال مادرم بد شد و به بیمارستان منتقل گردید.»
هیچکس در این رژیم بدون مشارکت و همکاری در شکنجه و اعدام و جاسوسی و شیطان سازی علیه اپوزسیون و … به مقام و منصبی نمی رسد. طی کردن همه یا بخشی از این پروسه لازمه پست گرفتن است.
چهارشنبه ۲۲آبان ۹۸

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah