خبرگزاری بسیج رژیم از کشته شدن یک بسیجی عضو گشتهای سرکوبگر موسوم به گشتهای محله محور خبر داد.
این بسیجی تحت پوش عملیات ایست و بازرسی در منطقه شوش تهران به آزار و اذیت مردم مشغول بود.
خبرگزاری بسیج در این باره گفت:‌ محمد مهدی رضوان بعد از حمله تعدادی افراد از ناحیه سر آسیب دید و سه روز در بیمارستان در حالت کما به سر برد.

 

چهارشنبه ۲۲آبان ۹۸

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah