شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران در اطلاعيه اي اعلام کرد:
براساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا از ساعت صفر بامداد امروز (۲۴آبان) سهميه بندي بنزين براي همه وسايل نقليه بنزين سوز به شرح زير است:
قيمت بنزين معمولي سهميه اي هر ليتر ۱۵۰۰ تومان
قيمت بنزين معمولي غير سهميه اي هر ليتر ۳۰۰۰ تومان
قيمت بنزين سوپر هر ليتر۳۵۰۰ تومان مردم در برابر تصمیمات این رژیم که برای فشار هرچه بیشتر به جامعه در راستای بقای این رژیم ضد ایرانی است نیاید ساکت بنشینند. تجمع و اعتراض و گسترش آن در سرتاسر ایران با اتحاد و همدلی و همبستگی ملی پاسخ سیاست های ضد مردمی این نظام است.
پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah

 

 

 

جدول کامل سهمیه‌بندی بنزین برای خودورهای مختلف

photo_2019-11-14_22-25-48.jpg

قیمت بنزین در جایگاه سوخت تغییر کرد
آزاد ۳۰۰۰ تومان
با سهمیه ۱۵۰۰ تومان

 

 

photo_2019-11-14_22-16-59.jpg

بامداد ۲۴ آبان: صف های طولانی مردم مقابل پمپ بنزین در زنجان به بخاطر احتمال افزایش قیمت بنزین