شصت و ششمین قطعنامهٔ محکومیت رژیم ایران از سوی اکمیته سوم ملل ‌متحد ، با ۸۴ رأی موافق به تصویب رسید.
این قعطنامه نقض حقوق اولیه انسانی و آزادیهای اساسی و شمار بالای اعدامها و به‌ویژه اعدام نوجوانان و هم‌چنین شکنجه و رفتار بیرحمانه در زندانها در عمل و در قوانین فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران را محکوم کرده است.
در این قطعنامه که توسط کانادا ارائه و تصویب شد، جامعه بین‌المللی«نگرانی جدی خود را نسبت به تعداد بالای اعمال و اجرای مجازات اعدام توسط حکومت آخوندی. از جمله اعمال مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی و اعدام علیه افراد بر اساس اعترافات اجباری را که با نقض قوانین بین‌المللی صورت می‌گیرد» ابراز کرده و خواستار لغو اعدام‌های وحشیانه در ملأعام شده است.
ابن قعطنامه هم‌چنین از رژیم می‌خواهد «چه در قانون و چه در عمل، هیچ‌کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز» قرار نگیرد و «استفاده گسترده و سیستماتیک از باز داشت‌های خودسرانه، از جمله استفاده از این عمل برای   هدف قرار دادن افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی» را متوقف کند و «در قانون و در عمل، تضمینهای رویه‌یی برای اطمینان از استانداردهای دادرسی عادلانه را حفظ کند».
قطعنامهٔ مصوب کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، به موارد قتل باز داشت شدگان در زندانها و استفاده مفرط از زور و قهر علیه معترضان اشاره می‌کند و دیکتاتوری آخوندی را به آزاد کردن کسانی که به‌خاطر «استفاده از حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی» باز داشت شده‌اند، از جمله «کسانی که تنها به‌خاطر شرکت در اعتراضات » دستگیر شده‌اند فرامی‌خواند.
در بخش پایانی قطعنامهٔ کمیتهٔ سوم مجمع عمومی ملل ‌متحد ضمن تأکید بر لزوم بازدید گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل ‌متحد از ایران تحت حاکمیت آخوندها، آمده است: «(مجمع عمومی) تصمیم دارد تا بررسی وضعیت حقوق‌بشر در ایران را ادامه دهد».

 
پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah