فیگارو می نویسد: رژیم تهران، به‌نحوی برگشت‌ناپذیر از توافق برجام فاصله می‌گیرد. به‌گفته یک دیپلمات فرانسوی، «وضع وخیم است». تا این اواخر نقض موارد برجام نسبتاً کم دامنه و به‌خصوص برگشت پذیر بود. اما از چند هفته قبل نقض تعهدات از مرحله تازه‌یی عبور کرده است.
فیگارو با اشاره به شکست تلاشهای اروپایی‌ها و به‌طور خاص فرانسه برای برگرداندن رژیم آخوندها به میز مذاکره می‌نویسد: پنجره دیپلماتیک ممکن است در آغاز سال آینده چنان‌چه سطح غنی‌سازی اورانیوم به یک‌باره از ۵ به ۲۰درصد افزایش یابد، ناگهان و با سر و صدا بسته شود.

پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah