حمیدرحمتی معلم زندانی در پنجمین روز اعتصاب غذا خشک خود، امروز دچار افت فشار شدید شد و به درمانگاه زندان دستگرد اصفهان منتقل گردیده، وی در درمانگاه از قبول تزریق سرم امتناع نمود.
خانواده وی، معلمان و فعالان صنفی در شهرضا و سراسر ایران به شدت نگران وضعیت آقای رحمتی هستند.
حمید رحمتی در بیدادگاهی ناعادلانه بدون هیچ گونه مستنداتی و تنها بر اساس گزارش نهادهای امنیتی به ۳۶ ماه زندان، ۷۴ ضربه شلاق، پرداخت ۲۰ میلیون ریال جرینه نقدی و تبعید محکوم شد و در تاریخ ۱۹ آبان ۹۸ نیز جهت اجرای حکم دستگیر شد.

پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah