دولت آخوند روحانی که زیر فشار تحریمهای آمریکا به خاطر سیاست های تروریستی و بی ثبات کننده اش در منطقه و جهان و فعالیت های اتمی و موشکی قرار گرفته است با افزایش قیمت بنزین و سه برابر کردن آن میخواهد کسری بودجه اش را با خالی کردن جیب مردم محروم جبران کند. شب گذشته اعلام افزایش قیمت بنزین باواکنش اعتراضی در شهرهای اهواز و اصفهان و کرج و … روبرو گردید. اما این اعتراض های محدود کافی نیست. مردم همانطور که دیشب یک شیرزن هموطن در پمپ بنزینی در حیدر آباد کرج گفت همه خودروهایتان را هرجا که هست خاموش کنید. باید اعتراض گسترده و عمیق و سراسری بکنند. طبیعی است که اعتراض مردم با واکنش رژیم روبرو گردد و دست به اقدامات سرکوبگرانه بزند. اما رژیم در موقعیت پیش نیست و بسیار ضعیف و ناتوان تر شده و هرچه اعتراض به گرانی و فقر و فساد و جنایت وچپاول و سیاست های ضد ایرانی نظام گسترده باشد توان رژیم برای جمع کردن و مقابله با آن بسیار کم است. گرانی پاشنه آشیل رژیم است به این پاشنه شلیک کنیم.
ادمین بگونه

 

 

اعتراض یک بانوی هموطن به گران شدن بنزین در پمپ بنزینی در کرج
وی از همه می خواهد ماشین ها را وسط خیابان خاموش کنند. می گوید مسئله ما حجاب نیست گرانی است.
جمعه ۲۴آبان ۹۸

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah